اگه نمیدونید بدونید:

دانشجویان ردیف اول کلاس همه باهوشن...

ولی زمانیکه دانشجویان ردیف آخر مایل به رقابت نباشن...

[ شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 21:19 ] [ محمد احمدی ]
[ ]

پاسخ جالب یک دانشجو به سوال امتحان شیمی!

جواب يك دانشجوی دانشگاه واشينگتن به يک سؤال امتحان شيمی آنچنان جامع و کامل بوده که توسط پروفسورش در شبکهء جهانی اينترنت پخش شده و دست به دست ميگرده خوندنش سرگرم‌کننده است .

ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 12:42 ] [ محمد احمدی ]
[ ]

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع مطالعاتی

انتقال حرارت
: انتقال حرارت هولمن، اینكروپرا، (انتقال حرارت، مهندس خداكرمی)، چالكش

ترمودینامیك: ترمودینامیك مهندسی شیمی ون‌نس، ترجمه دكتر محمد سلطانیه، (ترمودینامیك، مهندسی شیمی، مهندس طاهری، انتشارات هرمزگان)ترمودینامیك، انتشارات سنجش

مكانیك سیالات: MCCabe - وایت – استریتر، (مكانیك سیالات، سمیع‌پور، انتشارات پوران پژوهش)، مكانیك سیالات، انتشارات راهیان ارشد

كنترل فرایندها: كتاب كنترل فرایند در مهندسی شیمی دكتر نیك‌آذر- كتاب كنترل فرایند Coughnowr، (كنترل فرآیندها، انتشارات سنجش)

انتقال جرم و عملیات واحد: كتاب رابرت تریبال ترجمه دكتر كاغذچی و دكتر سهرابی- كتاب انتقال جرم و عملیات واحد دكتر محمود میرزازاده انتشارات دانشگاه صنعتی امیركبیر و دانشگاه هرمزگان - كتاب MCCabe، انتقال جرم و عملیات واحد دكتر سمیع‌پور، انتقال جرم و عملیات واحد دكتر بهمن‌یار

سینتیك و طراحی راكتورهای شیمیایی: طراحی راكتورهای شیمیایی ترجمه دكتر مرتضی سهرابی، (سینتیك و طراحی راكتور، انتشارات سنجش)

ریاضیات: كتاب كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی تألیف دكتر نیك‌آذر و دكتر خراط (ریاضیات عددی، مهندسی خداكرمی) كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران تألیف دكتر شهره فاطمی – كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی انتشارات راهیان ارشد

زبان عمومی: 1- گرامر زبان عمومی كلیه رشته‌های كارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: كانون فرهنگی آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگی آموزش

زبان اختصاصی: انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی انتشارات سمت

بیوشیمی و میكروبیولوژی عمومی: میكروبیولوژی عمومی دكتر فریدون ملك‌زاده- میكروبیولوژی صنعتی دكتر كاظمی ویسری انتشارات دانشگاه شریف-
بیوشیمی عمومی گروه پزشكی انتشارات دانشگاه تهران- خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات اركان

«منابع مطالعاتی دیگری كه داوطلبان می‌توانند از آنها استفاده كنند: كتاب خلاصه مباحث مهندسی شیمی انتشارات پردازش- مجموعه تستهای كارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران- مجموعه تست‌های كارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات كانون فرهنگی آموزش - كتاب مهندسی شیمی، انتشارات اركان

مهندسی مخازن: 1- Applied petroleum reservior engineering by : Craft 2 ـ جزوه در مورد : اطلاعات كلی در مورد مهندسی مخازن ، نفت و رفتار P.V.T هیدروكربنها

سیالت دو فازی: 1- Two Phase flow in pipes by:Beggs and Brill 2 ـ جریان‌های دو فازی تالیف : دكتر مشفقیان و دكتر شریعغتی 3 ـ خواص سیالات نفتی
تالیف : دكتر مشفقیان و دكترنصری‌فر4- اصول طراحی هیدرولیكی خطوط لوله انتقال جریان‌های دوفازی، تألیف: دكتر علی وطنی، چاپ جهاد دانشگاهی- دانشگاه تهران

مهندسی نفت : 1- Drilling Engineering by : Adams 2- Dirlling and casing opration by : J.A.Short 3 ـ روشهای حفاری تالیف : دكتر مرتضی اصانلو

 

 

 


توجه مهم : منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی درآزمون ارشد نمی باشد.

سامانه ملي مقالات و تحقيقات دانشگاهي
www.parsidoc.com

 
[ یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 12:59 ] [ محمد احمدی ]
[ ]